Kommunikationskonsult

Kommunikation är inte ett mål i sig. Jag vill se hur insatserna vi gör följer behoven framöver och blir en del i en helhet. Bäst blir resultatet om man tänker efter före, har klart för sig vad man vill uppnå, varför, hur och till vem och med utgångspunkt från hur det ser ut i dagsläget. Sen får man inte glömma att följa upp och dra slutsatser.

 

Liksom jag tror att nöjda, välinformerade medarbetare utför ett bättre jobb, tror jag att man med goda kundrelationer presterar ett ännu bättre resultat. Helst arbetar jag i en kontinuerlig process med ett nära samarbete. Det ska vara roligt att arbeta. Kreativitet, stimulerande arbetsmiljö och ersättning är väl så viktigt som högsta kompetens, kvalitet, leveranssäkerhet och affärsmässighet. Det ställer också krav på båda parter.

 

Tjänster och exempel på uppdrag

Jag kompletterar er erfarenhet och kompetens vid strategisk planering, kommunikationsanalyser (baserat på kvalitativa och/eller kvantitativa undersökningar), vid upprättande av policydokument och genomförande av aktiviteter. Det kan tex vara krishantering, projektledning, mediahantering, redaktionell text och pr-aktiviteter.

 

Jag arbetar med stora och små företag, privata och offentliga, såväl som med intresseorganisationer. Ibland är det långa, omfattande projekt, ibland snabba, korta insatser.

 

Vid flertalet tillfällen har kunder kontaktat mig för att lägga upp sina verksamhetsplaner. En organisation hade verkat i ett antal år, och behövde se över sina långsiktiga mål. Dessutom ville de ha en bättre uppfattning om vad medlemmarna tyckte om organisationen. Vi tog fram en e-postenkät som låg som bas för analys och utvärdering. Resultatet presenterades i en workshop för styrelsen, under vilken vi arbetade fram en uppdaterad verksamhetsplan. Att medlemmarna kände sig än mer engagerade var ytterligare en bonus. Dessutom kunde organisationen använda resultatet i extern marknadsföring. Samma arbete utförde jag för en SACO-organisation som inför stundande avtalsförhandling ville veta vad medarbetarna prioriterade för frågor.

 

Ett annat exempel är en verksamhet där merparten av de anställda hade sagt upp sig pga dåliga arbetsförhållanden. Efter en omfattande kvalitativ undersökning presenterade jag resultat, analys och en rad förändringsåtgärder. Med ett kursmaterial som de olika yrkeskategorierna i organisationen själva kunde arbeta vidare med, coachning av nyckelpersoner mm blev resultatet att alla anställda tog tillbaka sina uppsägningar. Det var en lång process och krävde stort arbete av många, men det gick till slut.

 

Ett tredje exempel är media- och marknadsföringsevenemang. För Sydexpo har jag skrivit ett antal mässtidningar.  Klicka här för att läsa ett smakprov.

Om mig
Jag har 15 års erfarenhet av kommunikation och information. Utöver konsultarbete har jag erfarenhet som informationschef, som redaktör, och som anställd konsult. Tjänsterna har företrädesvis varit inom den privata sektorn, men jag har även erfarenhet från offentlig verksamhet.

 

Jag har arbetat i organisationer alltifrån internationellt huvudkontor, forsknings- och produktionsanläggning, marknadsbolag och tjänsteföretag och som idag: egenföretagare. Med flera år inom läkemedelsvärlden vet jag vad det innebär med branschspecifika kunskaper och krav. Internationella uppdrag och uppdrag inom skandinaviska/nordiska verksamheter har också gett mig erfarenheter av kulturskillnader i arbetslivet länder emellan.

 

I botten har jag en fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap. Därutöver har jag projektledarutbildning från RMI Bergs samt universitetsstudier i Sverige och utomlands i språk.

 

Kontakt

mobil             070 – 420 33 74

e-post            info(at)karinaeskilsson.se

hemsida         www.karinaeskilsson.se

postadress     Sysslomansgatan 8

112 41 Stockholm

besöksadressKungsholms Strand 169

112 48  Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Esklilsson © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use